Svalövs kommun

KF 2019 06 17

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-06-17

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

87. Godkännande av dagordning.
88. Information.
89. Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet-Återkallande av uppdrag för presidier.
90. Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet–Återkallande av uppdrag som kommunalråd
91. Avsägelser och val.
92. Ansökan om partistöd 2019.
93. Yttrande över granskning av kommunstyrelsens turism - och näringslivsarbete.
94. Övergång från extratjänst till fortsatta arbetsmarknadsinsatser.
95. Fråga, tung trafik på skånska småvägar
96. Interpellation, kompetensförsörjning inom vård - och omsorg.
97. Motion, Tillgängliga och användbara lekplatser för barn och föräldrar med funktionsnedsättning. Charlotta Eldh (MP), för beslut om handläggning.
98. Motion, Etableringsplan. Teddy Nilsson (SD), för beslut om handläggning.
99. Motion, handlingsplan för att förebygga suicid.

Publicerad: 2019-06-18

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun