Svalövs kommun

KF 2019 08 26

Foto på ordförandeklubban i kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-08-26

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar
Godkännande av dagordning

121. Information.
122. Anmälningsärenden.
123. Återkallelse av uppdrag i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
124. Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt utseende av kommunalråd m.m.
125. Avsägelser och val.
126. Ansökan om partistöd 2019.
127.Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS (lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
128. Införande av parkeringsövervakning.
129. Revidering av ungdomsrådets reglemente.
130. Fråga,handlingsplan för skydd av brottsoffer.

131. Motion, Kompetensutveckling av undersköterskor i Svalövs kommun. Patrik Sjöstrand (V), Marika Jardet (V) och Ann-Carolin Hansson(V), förbeslutom handläggning.

122. Motion, Tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation. Patrik Sjöstrand (V), Marika Jardet (V) och Ann-Carolin Hansson(V), förbeslutom handläggning.

123. Motion, Trygghetsboende i samtliga tätorter i Svalövs kommun. Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar (C), förbeslutom handläggning.

124. Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun. Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar (C), Håkan Andersson (C), Ida Andersson (C) och Johan Wigrup (C),förbeslutom handläggning.

125. Motion, Underlätta för barn och unga att tillfälligt låna sport-och fritidsutrustning.

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun