Svalövs kommun

KF 2019 09 30

Foto på ordförandeklubban i kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-09-30

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar
Godkännande av dagordning

136. Godkännande av dagordning
137. Information
138. Anmälningsärenden
139. Avsägelser och val
140. Årsredovisning 2018 –Kommunförbundet Medelpunkten
141. Delårsrapport för Svalövs kommun per den 31 juli 2019
142. Reglemente näringslivsråd
143. Lokalanskaffning avseende särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler
144. Tilläggsanslag IT-investering
145. Förslag till reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL 4:28)
146. Motion, kompetenshöjande insatser för personliga assistenter
147. Motion, Handlingsplan för stöd till brottsoffe
148. Motion, Utredning om nytt reningsverk för Billeberga, Svalöv och Teckomatorp med omgivningar
149. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas
150. Begäran om tilläggsanslag för investeringar till nybyggnationerna i Kågeröd och Billeberga

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun