Svalövs kommun

KF 2019 11 25

Foto på ordförandeklubban i kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-11-25

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar
Godkännande av dagordning

183. Information om budget 2020, plan 2021-2022, Allmänhetens frågestund.
184. Information.
185. Anmälningsärenden.
186. Avsägelser och val.
187. Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) - Perstorps kommun.
188. Ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).
189 Justering av VA-taxa för Svalövs kommun 2020.
190. Höjd taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillstånd LBE.
191. Höjd taxa för automatiska brandlarm.
192. Justering av avgifter i hemvården.
193. Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning samt schablontider inom vård och omsorg.
194. Partistöd 2020.
195. Efterutdelning 2019, AB SvalövsLokaler.
196. Efterutdelning 2019, AB SvalövsBostäder.
197. Ordningsfråga
198 - 222. På grund av längden på mötet så beslöt fullmäktige att flytta dessa är ärenden till mötet dagen efter den 26/11.

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun