Svalövs kommun

KF 2019 11 26

Foto på ordförandeklubban i kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-11-26

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar
Godkännande av dagordning

198. Beslutad ärendelista.
199. Kompletteringsbudget II 2019.
200. Revidering av reglementen – myndighetsnämnden (nuvarande bygg- och räddningsnämnden), bildningsnämnden och socialnämnden.
201. Organisationsöversyn kultur- och fritidsverksamheterna.
202. Budget 2020, plan 2021 - 2022.

203. Ordningsfråga

204. Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej besvarade motioner (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

205. Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i Svalövs kommun (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

206. Fråga, behovet av politisk sekreterare (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

207. Interpellation, ekonomiutvecklingen i kommunen med tanke på det stora åtagandet på Lantlyckan (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

208. Interpellation, inställda möten med personalutskottet (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

209 Interpellation, AB SvalövsBostäder, krav på att följa kommunens personalpolicy (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

210. Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast? (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde)

211. Motion, utrusta byarna i Svalövs kommun med hjärtstartare. För beslut om handläggning.

212. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige. För beslut om handläggning.

213. Motion, flexibel arbetstid för anställda inom förskolan. För beslut om handläggning.

214. Tillfälligt stopp för externa leverantörer av hemtjänstinsatser enligt LOV (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

215. Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

216. Dataskyddspolicy (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

217. Granskning av hemsjukvård/ASIH (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

218. Granskning av utskrivningsklara patienter (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

219. Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

217. Motion; Utred behovsprövningen och planeringen inom hemtjänsten (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

218 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

219. Motion, Etableringslån (bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde).

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun