Svalövs kommun

KF 2020 03 30

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-03-30

Normalt sker sammanträdet i kommunhuset i Svalövs tätort men på grund av pågående Covid-19-pandemi så var mötet flyttat till Folkets Hus i Teckomatorp. Detta för att säkerställa för att säkerställa avståndet personer emellan av smittskyddsskäl.

Då det inte fanns samma möjlighet för ljudinspelning i den till mötet ändrade möteslokalen hoppas vi att ni ha överseende med en något sämre ljudkvalitet.

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

41. Godkännande av dagordning.
42. Utökat anslag till förfogande för kommunstyrelsen med anledning av pandemin.

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun