Svalövs kommun

KF 2020 05 25

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-05-25

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

90. Godkännande

91. Information

92. Anmälningsärenden

93. Lokalförsörjningen inom kommunen –Bolagspolicy samt bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB

94. Lokalförsörjningen i kommunen -Svalövs Kommunhus AB förvärv av AB SvalövsBostäder och AB SvalövLokaler samt fission av det sistnämnda

95. Lokalförsörjningen i kommunen –Svalövs Samhällslokaler AB

96. Lokalförsörjningen i kommunen -Svalövs Kommunservice AB

97. Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB

98. Ägarstyrning delägda aktiebolag

99. Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler

100. Avsägelser och val

101. Budget 2020, plan 2021 –2022 –Kompletteringsbudget II

102. Årsredovisning 2019 –SKL Kommentus AB

103. Ansökan om partistöd 2020

104. Revisionsrapport, Granskning av färdtjänst

105. Mål och riktlinjer enl Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

106. Lokalprogram för återuppbyggnad av Kågerödslund

107. Uppföljning av fördelning statlig ersättning nyanlända (vuxna och familjer med uppehållstillstånd)

108. Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn (med uppehållstillstånd)

109. Justering av avgiften för förskola i Svalövs kommun (sommarrabatt)

110. Fråga, digital närvaro under nämndsmöten

111. Fråga, visstidsanställa inom vård och omsorg

112. Interpellation, Redogörelse för extra utdelning från AB SvalövsBostäder (Bordlades)

113. Interpellation, Användning av utdelning på aktiekapital hos AB SvalövsBostäder för 2019 (Bordlades)

114. Motion, Öka bildningen. Låt skolungdomar besöka koncentrationsläger från Nazisternas terrorstyre(för beslut om beredning)

115. Motion, Måltidsvän för seniorer (Bordlades)

116. Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun (Bordlades)

117. Motion, Redovisning av bifallna motioner(Bordlades)

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun