Svalövs kommun

KF 2020 06 16

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-06-16

Lyssna på sammanträdet

På grund av problem med inspelningsutrustningen är ljudkvaliteten ganska dålig. Vi väljer trots detta att ändå publicera ljudfilen. Hoppas att ni har överseende med detta. Till nästa möte ska vi ha åtgärdat problemet. 

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

135. Fastställande av dagordning.

136. Lokalförsörjningen inom kommunen - Bolagspolicy samt bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB.

137. Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunhus AB förvärv av AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler samt fission av det sistnämnda.

138. Lokalförsörjningen i kommunen – Svalövs Samhällslokaler AB.

139. Lokalförsörjningen i kommunen – Svalövs Kommunservice AB.

140. Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB.

141. Ägarstyrning delägda aktiebolag.

142. Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler.

143. Ny lag om tillfälligasmittskyddsåtgärder på severingsställen.

144. Val

Publicerad: 2020-10-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun