Svalövs kommun

KF extra sammanträde 2020 12 10

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-12-10

Det extrainsatta mötet hanterade ärenden som inte avhandlades vid mötet den 30 november.

Detta var första gången som ledamöter hade möjlighet att delta via webblänk, vilket också föranledde en del teknikproblem. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Lyssna på sammanträdet

Del 1: ärende 249-251

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden

Extra sammanträdet den 12 december
Upprop
Val av justerare

249. Godkänna nde av dagordning.

250. Avsägelser och val.

251. Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv. Lantlyckan, Svalöv,

Följande ärenden bordlades till nästa möte
252. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?

253. Interpellation, Vad händer med Kågerödslund?

254. Fråga, Vad händer med beslutet fattat i bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut- eller nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta?

255. Fråga, Hur ska du som ordförande arbeta i kommande budget för att kunna uppnå kommunens målsättning att 100 % av våra elever i högstadiet ska gå ut med gymnasiebehörighet?

256. Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.

257. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.

258. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.

259. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.

260. Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun.

Publicerad: 2020-12-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun