Svalövs kommun

KF 2021 01 25

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2021-01-25

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden

Mötet den 25 januari
Upprop
Val av justerare

1. Godkännande av dagordning

2. Information.

3. Anmälningsärenden.

4. Avsägelser och val.

5. Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar (1994:692) –Ändrat datum för genomförande.

6. Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB.

7. Uppdrag, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.

8. Svalövs kommuns program för familjefrid 2020 –2022

9. Motion, Ring Knutstorp -en ny port till Söderåsen (förbeslut om beredning).

Publicerad: 2021-01-29

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun