Svalövs kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ansvarar för verkställigheten av kommun-fullmäktiges beslut, ställer resultatkrav på verksamheterna och följer upp utvecklingen. Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig också i alla ärenden som fullmäktige ska besluta om.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare som sammanträder en gång per månad. Sammanträdena är inte offentliga. Beredning av ärendena sker i presidiet.

Kommunstyrelsens presidium

Teddy Nilsson (SD), Ordförande
Angelie Fröjd (M), 1:e vice ordförande
Jan Zielinski (S), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens ledamöter, valda 2018 - 2022
I kommunens förtroendemannaregister (se länk under Relaterade länkar) hittar du namn och adressuppgifter till ledamöterna i kommunstyrelsen.

Publicerad: 2021-04-22

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Kommunstyrelsen
0418-47 50 00
e-post

Kommunstyrelsens ordförande
Teddy Nilsson
e-post

Kommunstyrelsens sekreterare
Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun