Svalövs kommun

Symboler

Under 2012 togs en ny grafisk profil fram för Svalövs kommun, vilken består av logotyper, varumärkeslöften, typsnitt, färger och bildspråk. Den nya grafiska profilen bygger på de tre orden Grönt, Grannskap och Groende som i sin tur representerar Svalvös kommun. Det här är en grön kommun med ett fantastiskt landskap. Vi har en närhet till våra grannar, i varje tätort men också till de större städerna och Öresundsregionen. Det gror i vår landsbygdskommun, bland våra medborgare, medarbetare och näringsidkare som alla vill utveckla kommunen.

Kommunlogotyp


Svalövs kommuns logotyp består av orden Svalövs kommun i mörkt grönt och används för att känneteckna kommunen. I ö:et i kommunloggan återfinns Boet, som visar på det spirande och den grönska som finns i kommunen.

Kommunvapen


Kommunvapnet registrerades 1946. Det är framtaget av riksheraldikerämbetet och föreställer en såningsman.

Vapnet symboliserar kommunens ursprung som jordbruksbygd. Sedan länge har Svalövs kommun en samlad spjutspets-kompetens inom växtförädling och växtbioteknik.

Verksamhetslogotyp


Svalöfs gymnasium är först ut bland alla verksamheter att ha en egen logotyp.

Boet


Boet återfinns i ö:et i kommunloggan och är en symbol för livet i Svalövs kommun - spirande, sjudande, fyllt med grannskap, nyfikenhet och tillväxt.

Varumärkeslöfte


Kommunens varumärkeslöfte, slogan, är Plats för liv.

Kommunfågeln - Storspoven


Det var Skånes Ornitologiska Förening som en gång såg till att alla Skånes kommuner fick var sin kommunfågel. Svalöv fick Storspoven, den finns i kommunen, även om den inte är den allra vanligaste fågeln.

Storspoven är Europas största vadarfågel. Det är en allmän fågel som dock kan vara svår att få syn på eftersom den är skygg och välkamoflerad med sin brun-grå-grön-spräckliga dräkt. Den har en lång och nedåtböjd näbb och långa ben. De långa benen gör att den klarar av att leva även i ganska högt gräs, till skillnad från de vadarfåglar som har kortare ben. I mars-april kommer storspoven tillbaka från sin övervintring vid Medelhavet, i England eller Irland.

På våren spelar hanen över åkrar, fält och strandängar. Äggen läggs på marken och ruvas av båda föräldrarna. Redan i juni-september flyttar den tillbaka till varmare trakter. Den lever i närheten av vatten på öppna åker- och beteslandskap. Storspoven äter insekter, maskar, sniglar och andra småkryp, liksom en del vegetabilier.

Svalövs kommuns kommunlogotyp
Såninsgmannen, kommunvapen
Boet
Publicerad: 2020-05-12

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information

Relaterade länkar
Kontakt

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun