Svalövs kommun

Vigsel

Bröllopstårta

Den som vill gifta sig borgerligt ska vända sig till någon av Svalövs kommuns vigselförrättare. Äktenskapet är sedan den 1 maj 2009 könsneutralt. Äktenskap kan alltså ingås mellan en kvinna och en man, mellan två kvinnor eller mellan två män. Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till att gifta sig inom ett trossamfund.  

Så går ni tillväga om ni vill gifta er borgerligt

Alla som ska vigas måste först begära hindersprövning från Skatteverket. Det gör man genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Skatteverket. Blanketter och mer information hittar ni på Skatteverkets webbplats.

Om en av er, eller båda, är folkbokförda utomlands måste ni personligen besöka ett skattekontor och lämna in ansökan. Om det inte finns några hinder utfärdar Skatteverket ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen tar ni med till vigselförrättaren. Intyget om hindersprövning är giltigt i fyra månader.

Du behåller ditt efternamn när du gifter dig – om du inte ansöker om att byta efternamn. Du får alltid byta till din makas eller makes efternamn. Du kan ansöka antingen inför vigseln eller senare. Det finns inte heller några hinder mot upprepade byten under äktenskapet. Samma regler gäller för den som är registrerad partner.

Kontakta någon av Svalövs kommuns vigselförrättare för att komma överens om tid och plats för vigseln. Om du inte har ett önskemål om någon särskild av vigselförrättarna, kan du också mejla info@svalov.se så kommer någon av dem att kontakta dig. Två vittnen som har fyllt 18 år måste närvara.  Efter ceremonin får makarna ett vigselbevis. Samtidigt skrivs vigselintyget under av vigselförrättaren. Kommunen skickar in vigselintyget till Skatteverket.

Borgerlig vigsel är kostnadsfri för par där en eller båda är folkbokförda i Svalövs kommun. För par där båda är folkbokförda utanför Svalövs kommun tas en av avgift om 500 kronor ut.

Omvandling av ett registrerat partnerskap till äktenskap

I och med att äktenskapet har blivit könsneutralt är det inte längre möjligt att registrera partnerskap. Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket.

Paret kan välja att i stället för en anmälan vigas enligt 4 kap. äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från tidpunkten för vigseln. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

Publicerad: 2021-07-02

Sidansvarig: Michael Andersson

Relaterade länkar
Kontakt

Vigselförrättare i Svalövs kommun

Fredrik Jönsson
0768-68 55 16
E-post

Birgitta Jönsson
0790-75 09 39
E-post

Torbjörn Ekelund
0706-89 56 31
E-post

Hans Lindström
0766-44 11 03
E-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun