Årets Företagare & Årets Unga Företagare

Företagarnas logotyp.

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Dags att nominera för 2021!

Vet du någon som borde nomineras eller är du själv en av kandidaterna? Då är det dags att nominera till Årets Företagare & Årets Unga Företagare i Svalövs kommun 2021.

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom
sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt
företagande inom olika tjänstesektorer.

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer. Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare?

För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett företag. Årets Företagare delas ut på lokal,
regional och nationell nivå.

Hur nominerar jag?

Välkommen att nominera företagare och få mer information på Företagarnas hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets Företagare

Årets Företagare 2020 i Svalövs kommun är Göran Larsson med Söderåsens Värmeteknik AB.

Årets företagare 2020, Göran Larsson med Söderåsens Värmetieknik

Stort grattis till Årets Företagare 2020! Vinnaren är Göran Larsson med Söderåsens Värmeteknik AB och tilldelas utmärkelsen med följande motivering:

Göran Larsson har med kunskap och lyhördhet byggt upp företaget som är är auktoriserat och certifierat för mantelrörsskarvning av fjärrvärmerör som sin specialitet. Göran Larsson och har varit en god förebild för företagare sedan 2004!

Årets Företagare i Svalöv kommun delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare samt uppfyller dessa kriterier:

Innehar ett betydande ägande av företaget
– Aktivt driver företaget
– Har företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
– Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
– Visar prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
– Har uthålligt god lönsamhet
– Inte har några allvarliga betalningsanmärkningar
– Inte nyligen är dömd i domstol

Årets Unga Företagare

Årets Unga Företagare 2020 i Svalövs kommun är Nils Hugo Lindström och Jakob Dahlström med Wermö Mark- & Trädgårdsanläggning.

Årets unga företagare 2020, Nils Hugo Lindström och Jacob Dahlström på Wermö Mark & Trädgårdsanläggning

Nils Hugo Lindström och Jakob Dahlström med Wermö Mark- & Trädgårdsanläggning när de mottog utmärkelsen Årets Unga Företagare 2020.

Ett stort grattis till Årets Unga Företagare 2020! Utmärkelsen tilldelas med följande motivering:

Nils-Hugo Lindström och Jakob Dahlström har med kunskap och idélösningar byggt upp sitt företag Wermö Mark & Trädgårdsanläggning AB till ett ungt framgångsrikt företag. De visar glädje i sitt arbete, har bra kommunikation och kundrelationer. De visar god kompetens inom trädgårdsanläggning och entreprenad så att kunderna känner sig trygga och nöjda.

Stort grattis till utmärkelsen!

Kriterier för Årets Företagare och Årets Unga Företagare

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare?
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett företag.
Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå.

Företagaren ska:
Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Läs mer om Årets Företagare & Årets Unga Företagare samt hur du nominerar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.