Årets Företagare & Årets Unga Företagare

Företagarnas logotyp.

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Årets Företagare

Årets Företagare 2021 i Svalövs kommun är TUMAB.

Årets företagare 2021, TUMAB

På bilden syns från vänster: Arne Nordqvist, Företagarna Landskrona-Svalöv, Mathias Varmedal, vd TUMAB, Fleming Varmedal, TUMAB, Joakim Olsen, TUMAB, Tjoffe Nilsson, vice ordförande i Företagarna Landskrona-Svalöv, Fredrik Jönsson, sekreterare i Företagarna Landskrona-Svalöv och Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande. Sittande längst fram: Ingrid Varmedal, TUMAB, och hunden Doris.

Årets Företagare 2021 är Mathias, Fleming och Ingrid Varmedal på TUMAB. Utmärkelsen tilldelas med följande motivering:

Fleming Varmedal grundade TUMAB för över 30 år sedan som är ett utbildningsföretag inom svetsning av olika ledningar för fjärrvärme, gas, vatten och avlopp. Utbildning erbjuds på plats i Svalöv eller förlagd ute hos kunderna. Det är många som under årens lopp certifierat sig eller förlängt sitt certifikat hos TUMAB. Man bedriver utbildning både i Sverige och Norge.

Nu är det Mathias Varmedal som är vd i företaget. Företaget har sina lokaler i Svalöv.

TUMAB är ett av de företag som inte är så publik med sin verksamhet, men som inom sin bransch är såväl välkända som välrenommerade.

Tidigare pristagare - Årets Företagare

2020 - Söderåsens Värmeteknik AB
2019 - Norrvidinge
2018 - Svalövs Plåt AB
2017 - Betong och Markteknik AB
2016 - Lobus Bygg AB
2015 - Billeberga Bildemontering AB
2014 - Arox's Office Supplies
2013 - Bygeln Consulting
2012 - Söderåsens Mur & Kakel
2011 - BVL Söderåsen
2010 - Wiklunds Trading
2009 - RPV Entreprenad
2008 - Röstånga Camping & Bad
2007 - Ekdahls Plåtindustri
2006 - Norrvidinge Maskinstation
2005 - Pressbyrån i Svalöv
2004 - Västergård Bygg & VVS
2003 - Kågeröd Flak & Svets
2002 - Motorbanan Ring Knutstorp
2001 - Skåne Möllan
2000 - Felestad Trading
1999 - Stenestad Hästklinik
1998 - Ekbladhs Måleri
1997 - Medipharm
1996 - BTG Components
1995 - Dan Byggen
1994 - Skåne Betong
1993 - Kågeröds Mjölkprodukter
1992 - Utmärkelsen delades inte ut detta år.
1991 - Möinge Kontrollhönseri
1990 - Lans Mekaniska Verkstad

Årets Unga Företagare

Årets Unga Företagare 2021 i Svalövs kommun är Emma Karlsson på Backagrillen.

Årets unga företagare 2021, Emma Karlsson på Backagrillen

Emma Karlsson på Backagrillen

Årets Unga Företagare 2021 är Emma Karlsson på Backagrillen i Tågarp. Utmärkelsen tilldelas med följande motivering:

Sedan 2019 driver Emma Backagrillen i Tågarp. Backagrillen har funnits i Tågarp, intill riksväg 1, i många år. Emma driver Backagrillen, numera med en modern och uppdaterad meny, men de klassiska grillrätterna finns kvar.

Emma är en förebild för alla de som funderar på att starta ett företag oavsett ålder. Vi vill på detta sätt uppmärksamma Emma Karlsson och hennes företag.

Tidigare pristagare - Årets Unga Företagare

2020 - Wermö Mark- och Trädgårdsanläggning
2019 - Madame Plantier

Kriterier för Årets Företagare och Årets Unga Företagare

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare?
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett företag.
Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå.

Företagaren ska:
Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Läs mer om Årets Företagare & Årets Unga Företagare samt hur du nominerar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.