Företagsmöten och events

I Svalövs kommuns näringslivsstrategi är dialogen mellan företag och kommun ett utvalt fokusområde. Vi arbetar för att förbättra dialogen, så att vi får en ökad förståelse för varandra. Detta gör vi på lite olika sätt.

Företagsbesök

Som en del i arbetet att förbättra näringslivsklimatet i vår kommun besöker våra ledande politiker och tjänstemän varje år ett trettiotal företag.

Besöken syftar till att förbättra relationen och dialogen mellan näringslivet och kommunen.

Under besöken får företagen möjlighet att berätta om sitt företag och de förutsättningar och utmaningar de står inför, men också komma med synpunkter till kommunen om förbättringsområden.

Skulle du vilja ha ett besök, kontakta Fredrik Kocon, näringslivsansvarig.

Företagsevents

Svalövs kommun bjuder in till ett antal företagsevent varje år med intressanta föredrag och information till den lokala företagaren.

Företagseventen är en utmärkt möjlighet för dig som företagare att träffa andra lokala som externa profiler för att nätverka och skapa nya kontakter eller varför inte en bra affär.

Om du inte är med på vår sändlista och vill få inbjudan till våra kommande events, maila din e-postadress till Fredrik Kocon.

Företagsnätverk

Kontakter och mötesplatser är viktiga för företagare.

I Svalövs kommun finns flera företagarföreningar som på olika sätt arbetar med lokala företagsfrågor och aktiviteter.

Har du frågor eller intresse av att medverka i denna verksamhet, tag gärna kontakt med någon av nedanstående personer.

Företagarna i Svalövs kommun
Arne Nordqvist, Felestad
0734-24 76 31
Tjoffe Nilsson, DaRoNi Reklam & Fritid
0418-43 13 20, 0708-31 04 56

LRF Kommungrupp
Ordförande Tore Svensson
0708-87 42 08
storegard.svalov@gmail.com

Näringslivsråd

Näringslivsrådet består av företagare, politiker samt tjänstemän från Svalövs kommun. Rådet är till för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för företag i Svalövs kommun och kommunens styrelse och nämnder.

Syftet med rådet är att:

 • verka för att företagens frågor beaktas i kommunstyrelsens verksamhetsplanering,
 • vara remissorgan i frågor som berör företag och företagsklimat,
 • vara ett forum för informations- och kunskapsspridning.

Tjänstemän och politiker från Svalövs kommun ska i rådet informera om planer och förändringar som berör företag och ta in synpunkter i så tidigt skede att synpunkter och förslag kan påverka frågan. På det viset ges företag genom rådet en större delaktighet. Företagsrepresentanterna har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten genom att informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av arbetet för att skapa ett bra företagsklimat.

Reglemente för Näringslivsrådet Pdf, 144.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Representanter från Svalövs kommun i rådet
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är rådets ordförande och vice ordförande. Förutom de två deltar också ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden.

Kommunchefen, utvecklingschefen och näringslivsansvarig ingår också i rådet.

Ordinarie ledamöter:

Anna Berg von Linde (M) - ordförande
Jan Zielinski (S) – vice ordförande
Teddy Nilsson (SD) -
Marie Irbladh (C)
Aase Jönsson (KD)

Ersättare Politiker:

Ingrid Ekström (SD)
Anneli Persson (S)
Sten Wendel (M)
Torbjörn Ekelund (L)
Marie Dahlström (KD)

Representanter från företagen
Totalt ska det finnas åtta företagarrepresentanter i Näringslivsrådet. Företagsrepresentanterna ska representera kommunens geografiska område, ett brett urval av de branscher som finns i kommunen och även vara representativa gällande kön, ålder och bakgrund.

Företagsrepresentanterna utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Företagare samt representanter från företag i Svalövs kommun kan nominera företagare samt representanter från företag i Svalövs kommun. Företagsrepresentanterna beslutas sen av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Följande företagsrepresentanter ingår i näringslivsrådet:

 • Magnus Öhrström - Ring Knutstorp
 • Måns Nordmark - Vidinge Grönt
 • Linda Lindhake - Fastighetsbyrån
 • Tjoffe Nilsson - DaRoNi
 • Christer Nordahl - Bygeln Consulting
 • Pär Berglund - Björnekulla
 • Wiveka Krantz - Loarp
 • Karin Meddings - Billeborg

Om du har några förslag eller synpunkter till näringslivsrådet, kontakta gärna näringlivsrådets ledamöter eller mejla till näringlivsrådet.