Kompetensförsörjning

Prao, praktisk arbetslivsorientering

Svalövs kommun har som mål att erbjuda elever i åk 8 och 9 en meningsfull, utvecklande och trygg prao. Vi söker dig som kan erbjuda plats i offentliga såväl som privata organisationer. Genom ditt engagemang kan du hjälpa våra elever att göra välgrundade studie- och yrkesval inför framtiden.

Vad är prao?
Prao är ett samarbete mellan skola och företagare och ett obligatoriskt inslag i undervisningen. Den ska erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor. Eleverna i Svalövs kommun utför prao under 5 dagar antingen före eller efter påsklov i åk 8 samt 5 dagar före eller efter höstlovet i åk 9.

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom prao ska eleverna få erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till.

En unik möjlighet för dig som är företagare: Ta emot en praoelev!

Vinster för företagen:

 • Marknadsföra sin bransch och dess yrken
 • Få ett ungdomsperspektiv på sin verksamhet
 • Öka möjligheten att rekrytera på kort och lång sikt
 • Samverkan mellan arbetsliv och skola säkrar framtidens kompetensförsörjning

Vinster för ungdomarna:

 • Ökade kunskaper om arbetsmarknaden
 • Värdefull kunskap om arbetslivets förutsättningar och krav
 • Etablera kontakter med arbetslivet

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Samtliga elva kommuner i Familjen Helsingborg använder tjänsten samverka.nu för att administrera prao- och praktikplatser. Systemet underlättar hanteringen för dig som arbetsgivare och när skolorna ska matcha tillgängliga platser för eleverna. Registrera din arbetsplats via detta formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så här fungerar samverka.nu

 • Genom några enkla steg registrerar du din arbetsplats, en kontaktperson, information om arbetsuppgifter och arbetsplatsen samt hur många elever och i vilka perioder din arbetsplats kan ta emot eleverna. Om ni kan ta emot elever från fler än en kommun behöver ni göra separata registreringar.
 • När din arbetsplats är registrerad ser skolan vilka platser som finns att tillgå och kan matcha plats och elev.
 • Genom att använda systemet kan vi minska antalet som ringer och frågar efter en plats (vilket sparar tid i längden).
 • Skolan kan via systemet skicka ut nödvändig information till er registrerade kontaktperson.
 • Kontaktpersonen kan genom några enkla knapptryckningar fylla i riskbedömning, frånvaro och utlåtande, allt för att underlätta kommunikationen.
 • Alla parter undviker pappershantering genom att använda systemet.

Kontakperson:
Studie och yrkesvägledare
Ida Cronvall
0709-47 52 37
E-post

Rekryteringsguiden

Rekryteringsguiden - för företag som söker personal
Guiden är en tjänst som är framtagen av Arbetsförmedlingen för att underlätta för företag som söker personal.

Sysselsättning

Arbetsmarknadsinriktade insatser

Våra arbetsmarknadsinriktade insatser är individuellt utformade och syftar till att få tillbaka personer till arbetslivet och en egen försörjning.

Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter. Utifrån personens behov gör vi tillsammans en handlingsplan och sätter personens nuvarande och framtida förmågor i centrum. De arbetsmarknadsinriktade insatserna kan till exempel bestå av kompetenshöjande aktiviteter och/eller praktik.

Exempel på andra arbetsmarknadsinriktade insatser som vi arbetar med:

 • Arbetspraktik
 • Arbetsprövning
 • Vägledning
 • Jobbsök, intervjuträning

Våra arbetsmarknadsinriktade insatser vänder sig till dig som uppbär försörjningsstöd eller har annan kontakt med socialtjänsten.

Om du är intresserad av vårt stöd och våra insatser, vänligen vänd dig till din kontaktperson inom socialtjänsten.

Svalövs kommun erbjuder utbildningar för företagare, tillsammans med våra olika samarbetspartners.

Det erbjuds många olika typer av utbildningar och de är oftast mycket prisvärda. Vissa kurser ges som webbutbildningar, där du själv väljer lämplig tidpunkt medan andra är mer traditionella heldagskurser. Ämnena skiftar och kan vara allt från film i sociala medier till hur man ökar försäljningen.

YH-accelerator

YH-acceleratorn - en satsning i Familjen Helsingborg

Sedan den första februari 2020 finns det ett pilotprojekt i form av en delregional YH-accelerator som ska påskynda företagens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. I nuläget finns det YH-utbildningar i fem av Familjen Helsingborgs elva kommuner. Här finns en stor potential att uppvakta fler branscher och företag att engagera sig i YH-utbildningar för att säkerställa en effektivare kompetensförsörjning.

Företag, utbildningsanordnare och invånare är de grupper som har störst nytta av YH-acceleratorn. Företagen får tillgång till en effektiv form av kompetensförsörjning och YH-anordnare får stöd i att hitta förankrade kompetensbehov och företag som vill samverka kring utbildningsinsatser. För invånaren kommer det att finnas ett större utbud av YH-utbildningar att ta del av inom Familjen Helsingborg.

Arbetskraft och personal

Kompetensförsörjning med hjälp av Svalövs kommun

Samtidigt som övertalighet uppstår hos vissa företag på grund av corona/covid-19 har andra företag svårt att hitta rätt arbetskraft på både kort och lång sikt. Vi lägger därför extra fokus på matchning av tillgänglig personal och nyrekrytering åt företagare i Svalövs kommun där näringsliv och arbetsmarknad har ett nära samarbete.

Välkommen att kontakta vår sysselsättningssamordnare Amela Omeragic på 0418-47 53 45 eller
via e-post.

Hos arbetsförmedlingen kan du hitta din nästa medarbetare och upptäcka nya sätt att rekrytera, på egen hand eller tillsammans med arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen för arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.