Näringslivsstrategi

En hand somm håller i en växande planta.

Målbilden är att Svalövs kommun ska uppfattas som en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv där det är gott att leva och verka. Näringslivsstrategin ska ge riktlinjer för hur Svalövs kommun ska arbeta för att skapa ett gott företagsklimat.

Svalövs kommuns näringslivsstrategi 2017-2022

Näringslivsstrategin har tre uppdrag/övergripande mål:

  • Utveckla näringslivet i hela kommunen.
  • Samarbeta över gränser.
  • Alla kontakter med näringslivet ska präglas av en positiv attityd.

För att nå målbilden att Svalövs kommun är en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv, där det är gott att leva och verka togs följande fokusområden fram i dialog med näringslivet, våren 2016:

  • Dialog mellan företag och kommun –ökad förståelse för varandras villkor
  • Myndighetsfrågor – myndighetshantering på rätt sätt.
  • Samhällsbyggnad –bygga ett hållbart samhälle som stimulerar företagandet
  • Näringslivsinriktade utvecklingsfrågor – entreprenörskap och nyföretagande, kommunens varumärke, besöksnäringen(näringslivsutveckling för turism), lokal handel, upphandling, trygghet och den areella näringen

Ladda ner Svalövs kommuns näringslivsstrategi Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.