Näringslivsstrategi

En hand somm håller i en växande planta.

Svalövs kommuns näringslivsstrategi sträcker sig från 2023–2028 och lämnar
riktlinjer för uppdraget ”Svalövs kommun är en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv där det är gott att leva och verka”. Näringslivsstrategin beslutas av kommunfullmäktige och gäller för kommunens samtliga verksamheter. Strategin anger fokusområden och prioriteringar för uppdrag och arbete i enlighet med Svalövs kommuns antagna Vision 2040.

Svalövs kommuns näringslivsstrategi 2023-2028

De fyra fokusområdena och prioriterade insatser kopplade till dessa är:

Service & Bemötande

Svalövs kommun kommer att prioritera insatser som företagsservice och myndighetsutövning, företagslots samt tillgänglighet och bemötande.

Dialog & Samverkan

Kommunen kommer att arbeta för att skapa företagsmöten, företagsevent och en utvecklad dialog och samverkan mellan Svalövs kommun och det lokala näringslivet.

Stöd & Sysselsättning

Genom samarbete mellan skola, arbetsmarknadsenhet och näringsliv kommer kommunen att främja kompetensutveckling och möta arbetskraftens behov. Detta kommer på sikt att skapa kvalificerade arbetstagare som gynnar både befintliga och potentiella företag.

Tillväxt & Attraktivitet

Genom att erbjuda attraktiva incitament och företagsstöd kommer kommunen att locka företag att etablera sig och växa i området. Detta inkluderar att underlätta för nyetableringar, stödja befintliga företag och främja entreprenörskap.

Genom att anta denna näringslivsstrategi visar Svalövs kommun sitt engagemang för att skapa förutsättningar till utveckling som gynnar både företagare och invånare. Genom dialog och samverkan mellan kommun och företag skapas förutsättningar för en framgångsrik framtid för näringslivet i Svalövs kommun.

Ladda ner Svalövs kommuns näringslivsstrategi Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.