Söderåsen 2.0

Klåveröd, Foto: Destination Söderåsen/Mickael Tannus

Klåveröd, Foto: Destination Söderåsen/Mickael Tannus

Detta projekt finansieras av Europeiska jordbruksfonden och Leader.

Leaderprojektet Söderåsen 2.0 är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv tillsammans med Söderåsens nationalpark. Projektet sträcker sig från januari 2022 till maj 2024 med syfte att utveckla Söderåsen som destination.

2018-2021 genomfördes Leaderprojektet Destination Söderåsen. Under projektet togs det fram en vision och ett gemensamt varumärke. Analyser gjordes och testades av med målet att utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination med större och bättre möjligheter för den lokala besöksnäringen.

I Söderåsen 2.0 etablerar vi nu fler portar in till Söderåsen, samt engagerar näringen för utveckling av upplevelser. Vi jobbar vidare med nyckeldelar såsom utbildningar och kompetensutveckling för aktörerna som är med i projektet. Vidareutvecklar den gemensam marknadsplattformen som lyfter det lokala och unika med Söderåsen som besöksmål. Givetvis är samverkan ett fortsatt fokusområde, och ett långsiktigt systematiskt och hållbart destinationsarbete.

Projektet drivs enligt Leadermetoden där lokala behov tillgodoses. Det är ett samarbete mellan kommuner, företag, föreningar och nationalparken. Leaderprojektet finansieras delvis genom bidrag, och bygger på engagemang från aktörer inom besöksnäringen.

Söderåsenloggan