Svalövs kommun

Årets Företagare

Årets företagare 2020 i Svalövs kommun är Göran Larsson med Söderåsens Värmeteknik AB.

Bild på Årets Företagare 2020.

Stort grattis till Årets företagare 2020! Vinnaren är Göran Larsson med Söderåsens Värmeteknik AB.

Stort grattis till Årets företagare 2020! Vinnaren är Göran Larsson med Söderåsens Värmeteknik AB och tilldelas utmärkelsen med följande motivering:

Göran Larsson har med kunskap och lyhördhet byggt upp företaget som är är auktoriserat och certifierat för mantelrörsskarvning av fjärrvärmerör som sin specialitet. Göran Larsson och har varit en god förebild för företagare sedan 2004!

Årets Företagare i Svalöv kommun delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare samt uppfyller dessa kriterier:

Innehar ett betydande ägande av företaget
– Aktivt driver företaget
– Har företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
– Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
– Visar prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
– Har uthålligt god lönsamhet
– Inte har några allvarliga betalningsanmärkningar
– Inte nyligen är dömd i domstol

Publicerad: 2021-10-12

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Näringslivsansvarig
Joakim Nilsson
0709-47 51 89
E-post

Näringslivsassistent
Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post

Näringslivssekreterare
Eva Ogard
0418-47 50 97
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun