Svalövs kommun

Årets Företagare 2017

Bild på Årets Företagare 2017 och representanter från Svlövs kommun samt Företagarna Landskrona/Svalöv.

Från vänster: Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef, Teddy Nilsson (SD), andre v ordf kommunstyrelsen, Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordf, Robert Nilsson från Företagarna Landskrona/Svalöv, Andreas Brorsson, BMT, Joakim Nilsson, näringslivsutvecklare, Fredrik Jönsson (C), kommunalråd och Arne Nordqvist från Företagarna Landskrona/Svalöv.

Årets företagare 2017 heter Andreas Brorsson och han driver Betong och Markteknik AB.

Andreas Brorsson startade Betong och Markteknik AB, BMT, år 2005. Grundläggning för villor och industrier har varit ett ben i verksamheten, trädgårdsanläggning en annan. Idag har bolaget fyra anställda och dessutom är fem egenföretagare knutna till verksamheten.

Det är Företagarna Landskrona/Svalöv, i samarbete med Svalövs kommun, som utser vinnaren. Priset ges till en företagare som visar prov på extra kreativitet och företagsamhet samt fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företag.

Andreas Brorsson tilldelades utmärkelsen med följande motivering:

”Med envishet, yrkeskunskap och lyhördhet för kundens och marknadens behov har Andreas Brorsson utvecklat sitt företag: Betong och Markteknik AB. Andreas Brorsson är en god förebild och en utmärkt ambassadör för det lokala företagandet i Svalövs kommun.” 

Årets Företagare i Svalöv kommun delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare samt uppfyller dessa kriterier:

Innehar ett betydande ägande av företaget
– Aktivt driver företaget
– Har företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
– Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
– Visar prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
– Har uthålligt god lönsamhet
– Inte har några allvarliga betalningsanmärkningar
– Inte nyligen är dömd i domstol 

Publicerad: 2020-03-26

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Näringslivsansvarig
Joakim Nilsson
0709-47 51 89
E-post

Näringslivsassistent
Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post

Näringslivssekreterare
Eva Ogard
0418-47 50 97
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun