Svalövs kommun

Företagsbesök

Fastighetsbyrån i Svalöv

Som en del i arbetet att förbättra näringslivsklimatet i vår kommun besöker våra ledande politiker och tjänstemän varje år ett trettiotal företag.

Besöken syftar till att förbättra relationen och dialogen mellan näringslivet och kommunen.

Under besöken får företagen möjlighet att berätta om sitt företag och de förutsättningar och utmaningar de står inför, men också komma med synpunkter till kommunen om förbättringsområden.

Skulle du vilja ha ett besök, kontakta Joakim Nilsson näringslivsansvarig.

Publicerad: 2020-09-03

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Näringslivsansvarig
Joakim Nilsson
0709-47 51 89
E-post

Näringslivsassistent
Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post

Näringslivssekreterare
Eva Ogard
0418-47 50 97
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun