Svalövs kommun

Näringslivsråd i Svalövs kommun

Näringslivsrådet skapades sommaren 2015 och består av företagare, politiker samt tjänstemän från Svalövs kommun.

Foto från Näringslivsrådets möte i våren 2017.

Rådet är till för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för företag i Svalövs kommun och kommunens styrelse och nämnder.

Syftet med rådet är att:

 • verka för att företagens frågor beaktas i kommunstyrelsens verksamhetsplanering,
 • vara remissorgan i frågor som berör företag och företagsklimat,
 • vara ett forum för informations- och kunskapsspridning.

Tjänstemän och politiker från Svalövs kommun ska i rådet informera om planer och förändringar som berör företag och ta in synpunkter i så tidigt skede att synpunkter och förslag kan påverka frågan. På det viset ges företag genom rådet en större delaktighet. Företagsrepresentanterna har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten genom att informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av arbetet för att skapa ett bra företagsklimat.

Representanter från Svalövs kommun i rådet
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är rådets ordförande och vice ordförande. Förutom de två deltar också ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden.

Kommunchefen och utvecklings- och näringslivschefen ingår också i rådet.

Representanter från företagen
Totalt ska det finnas åtta företagarrepresentanter i Näringslivsrådet. Företagsrepresentanterna ska representera kommunens geografiska område, ett brett urval av de branscher som finns i kommunen och även vara representativa gällande kön, ålder och bakgrund.

Företagsrepresentanterna utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Företagare samt representanter från företag i Svalövs kommun kan nominera företagare samt representanter från företag i Svalövs kommun. Företagsrepresentanterna beslutas sen av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Följande företagsrepresentanter ingår i Näringslivsrådet:

 • Belma Samardzic (Adam Hoff ersätter) - Sparbanken Skåne
 • Kajsa Holmgren - ICA Supermarket
 • Lars Tydinger - Klåveröds Vandrarhem
 • Tjoffe Nilsson - DaRoNi/Företagarna Landskrona Svalöv
 • Måns Nordmark - Vidinge Grönt
 • Linda Lindhake - Fastighetsbyrån Svalöv
 • Magnus Öhrström - Ring Knutstorp
 • Christina Wikner - Storegård/LRF
Publicerad: 2020-09-03

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Näringslivsansvarig
Joakim Nilsson
0709-47 51 89
E-post

Näringslivsassistent
Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post

Näringslivssekreterare
Eva Ogard
0418-47 50 97
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun