Svalövs kommun

Näringslivsranking och Nöjd Kund Index

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss. Att jämföra sig med andra är också ett bra sätt att lära av andra. Svenskt Näringlivs näringlivsranking om företagsklimat är ett sätt och Insikt, som genomförs av de flesta av Sveriges kommuner ett annat.

Svenskt Näringslivs näringslivsranking
Årligen genomför Svenskt Näringsliv en näringlivsranking av det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner.
I enkätundersökningen får företagarna besvara en rad frågor om hur de upplever sitt företags situation ur olika synvinklar. Bland annat ställs det frågor om kommunens service och attityd gentemot företagarna.

Till grund för rankingen ligger enkätsvar från företag men också statistik över kommunernas utbildningsnivå och företagande. Undersökningen utförs av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Läs mer om rankingen och företagsklimat här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Läs mer om Svalövs ranking här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Insikt

Svalövs kommun har valt att delta i Insikt. Sedan 2011 har kommunerna möjlighet att ta del av företagares åsikter genom Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice.
Insikt drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och vänder sig till dig som företagare som haft aktiva ärenden i din kommun under det gångna året. Tanken är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen.

Det som bedöms i denna undersökning är hur de företag som under det aktuella året haft ärenden som hanterats inom den kommunala myndighetsutövningen: brandskydd, bygglov, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd – upplever hanteringen.

Företagen får svara på frågor som handlar om hur de upplever att informationen i samband med ärendet varit och hur företagaren upplever att tillgängligheten, bemötandet, kompetensen, rättssäkerheten och effektiviteten varit i samband med ärendet. SKR sammanställer en rankning av resultatet och man har valt att arbeta med Nöjd Kund Index (NKI).

Ta del av SKR:s senaste servicemätning Insikt här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur GDPR berör data insamlat i anslutning till Insikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2021-05-28

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Näringslivsansvarig
Joakim Nilsson
0709-47 51 89
E-post

Näringslivsassistent
Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post

Näringslivssekreterare
Eva Ogard
0418-47 50 97
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun