Svalövs kommun

Näringslivsstrategi

Testbild

Svalövs kommuns näringslivsstrategi 2017–2022

Ladda ner vår näringslivsstrategi Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Målbilden är att Svalövs kommun ska uppfattas som en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv där det är gott att leva och verka. Strategin ska ge riktlinjer för hur Svalövs kommun ska arbeta för att skapa ett gott företagsklimat.

Näringslivsstrategin har tre uppdrag/övergripande mål:

  • Utveckla näringslivet i hela kommunen
  • Samarbeta över gränser
  • Alla kontakter med näringslivet ska präglas av en positiv attityd

För att nå målbilden att Svalövs kommun är en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv, där det är gott att leva och verka, har följande fokusområden tagits fram i dialog med näringslivet i kommunen under våren 2016:

  • Dialog mellan företag och kommun –ökad förståelse för varandras villkor
  • Myndighetsfrågor – myndighetshantering på rätt sätt.
  • Samhällsbyggnad –bygga ett hållbart samhälle som stimulerar företagandet
  • Näringslivsinriktade utvecklingsfrågor – entreprenörskap och nyföretagande, kommunens varumärke, besöksnäringen(näringslivsutveckling för turism), lokal handel, upphandling, trygghet och den areella näringen
Publicerad: 2021-04-15

Sidansvarig: Gisela Christensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun