Svalövs kommun

Företagsfrukost

Företagsfrukost avslutade verksamhetsåret.
Ett 80-tal företagare deltog i frukostmötet
Ett 80-tal företagare slöt upp vid årets sista företagsfrukost i Svalövs kommun. Förutom frukost med mingel bjöds det in till dialog om framtidens näringslivsfrågor. Efter nyår är det kommunen som tar över det operativa ansvaret för näringslivsfrågorna och kommunchefen uppmanade företagarna att vara med och påverka utformningen av verksamheten.

Kommunen informerade om arbetet med väg 109 (Ekeby-Kågeröd) som enligt Trafikverkets planering ska genomföras 2015-2016. Integreringen av skolskjuts med kollektivtrafik som slagit mycket väl ut enligt den utvärdering som nyligen genomförts, samt den nya VA-taxan och de förändringar som skett i den.
 
Rektorn på Svalöfs gymnasium berättade kort om skolans yrkesprogram och att man gärna ser fler kontakter med näringslivet gällande praktikplatser.
 
De nya ägarna till Svalövs golfklubb presenterade sig och berättade om framtidsplanerna för golfanläggningen, bland annat kommer man att satsa på att erbjuda färdiga paket med boende och aktiviteter.

Publicerad: 2011-12-27

Sidansvarig: Gisela Christensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun