Svalövs kommun

Näringslivs- och turismfrågor

Kommunen blir huvudman för näringslivs- och turismfrågorna från och med den 1 januari 2012.
Tidigare har frågorna hanterats av FöretagsAlliansens Ekonomiska Förening. När FöretagsAlliansen en gång startades byggde uppgörelsen mellan kommunen och FöretagsAlliansen på tanken om gemensamt partnerskap och att man fick bidrag/anslag från kommunen för att genomföra verksamheten.
 
Mot bakgrund av senare tids diskussioner om LOU (Lagen om offentlig upphandling), gjordes våren 2010 en rättsutredning som klargör att gällande förhållande mellan parterna inte är förenligt med LOU. Som en konsekvens av bedömningarna i den juridiska utredningen beslutade därför kommunfullmäktige att säga upp överenskommelsen med FöretagsAlliansen.

Personalen som tidigare arbetade i FöretagsAlliansen är från och med den 1 januari 2012 anställda av Svalövs kommun. De fortsätter arbetet med näringslivs- och turismfrågorna. Ansvarig chef för verksamheten är kommunchef Fredrik Löfqvist.

Publicerad: 2012-01-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun