Svalövs kommun

Årets sista företagsfrukost bjöd på glada miner!

Självklart också en företagspresentation och ett föredrag av Göran Hellstrom, VD för Navet och styrelseordförande i Rögle
Skriv alternativtext här...

Kommunchef Fredrik Löfqvist och näringslivschef Leif Wennerberg

En tidig vintermorgon med halt väglag hindrade inte ca 30-talet företagare att möta upp till årets sista företagsfrukost. En ungdomsorkester från Kulturskolan underhöll under själva frukosten och bidrog till att bygga upp den goda stämningen.

Siri Sjöström med en ungdomsorkester från Kulturskolan

Kommunchef Fredrik Löfqvist tog tillfället i akt att berätta lite mer kring kommunens nya varumärke. Något som berördes vid föregående företagsfrukost men där kommunen inte lanserat varumärket. Så nu fick alla möjlighet att se det nya varumärket i hela sin prakt samt att åhörarna fick en beskrivning hur det är tänkt att använda de olika symbolerna.
Det har framförts önskemål från företagarna att en presentation av ett lokalt företag skall ske vid dessa mötestillfällen. På så sätt tänker man sig att stärka nätverken och lära känna varandra bättre. Denna gång var det Ida Andersson, från det Kågerödsbaserade företaget Animus, som stod för presentationen. Företaget ligger mitt i Kågeröd och har en inriktning mot friskvård och hälsa. Tanken är att erbjuda tjänster i det "lilla" formatet i en mera familjär stämning. Verksamheten har, på senare tid, breddats med café-verksamhet och utvecklingen går mer och mer mot en mötesplats i Kågeröd.
Dagens föredrag hölls av Göran Hellström, VD för det riksomfattande företaget Navet. Företagskonsulting och hjälp till utveckling för stora som små företag beskriver affärsidén och tjänsterna riktas både till "jättar" som Ikea och Swedbank, såväl som till små företag och idrottsverksamhet som vill utvecklas.

Göran Hellström tackas av Fredrik Löfqvist

Visst är det spännande med företag med mångmiljonomsättning men det var uppenbart att Göran Hellströms roll som styrelseordförande i Rögle BK var mycket mera intressant för dagens gäster. Den absoluta huvuddelen av föredraget ägnades åt en djupdykning i en elitserieklubbs våndor och vedermödor, där slutsummeringen innebar att det är ett mycket roligt och stimulerande arbete. Göran Hellström var mycket öppen och tydlig i sin beskrivning av verksamheten och en allmän reflektion hos många var nog att det inte bara är näringslivet som kan lära elitklubbar inom idrotten att bli framgångsrika. Idrotten har en hel del att lära ut till företag och näringsliv också!

Mötet avslutades med att kommunalråd Birgitta Jönsson önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt ÅR vilket följdes upp från Fredrik Löfqvist med en förhoppning om god uppslutning även på det nya året!

Datum för 2013 års företagsfrukostar:
13 feb, 17 apr, 5 juni,
21 aug, 16 okt, 11 dec

Publicerad:

Sidansvarig: Gisela Christensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun