Svalövs kommun

2014 års första Företagsfrukost lockade storpublik!

Årets första Företagsfrukost lockade hela 71 deltagare och dagens huvudgäst var Hans Nelson från Helsingborgs Bryggeri.

Skriv alternativtext här...

Efter det traditionsenliga frukostminglet hälsade kommunchef Fredrik Löfqvist deltagarna varm välkomna och presenterade programmet för årets första företagsfrukost - en företagsfrukost som nästan var fylld till sista stol. Totalt lockade evenemanget 71 personer.

Inledningsvis informerade Fredrik Jönsson, Coop och Allaktivitetsföreningen, om planerna för nationaldagsfirandet den 6 juni. Han berättade att Allaktivitetsföreningen kommer att arrangera firandet på kommunhusplatsen. De kommer även att arbeta för att arrangera aktiviteter från och med den 5 juni. Aktiviteter som Fredrik hoppas få se många företagare ställ upp på.

Nästa punkt på programmet var information från Marita Holopainen och Anders Clevestad och om ungdomsprojektet GPS som de arbetar med. GPS Öppnas i nytt fönster. står för Gemensam Plattform Svalöv och är ett Finsam-projekt, vilket är ett samarbete mellan Svalövs kommun, Landskrona Stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Marita och Anders informerar om projektet GPS

Marita Holopainen och Anders Clevestad informerade om ungdomsprojektet GPS.

I projektet arbetar man med ungdomar mellan 18-29 år och som vill ha hjälp för att komma vidare i livet. Målet är att ungdomarna ska närma sig arbete eller studier för att på sikt bli självförsörjande och oberoende av andra. Att Marit och Anders ville informera Företagsfrukost om GPS är för att de behöver praktikplatser till ungdomarna som deltar i projektet.

Därefter informerade Fredrik Löfqvist om arbetet med att få persontrafik på Söderåsbanan och att det nu mynnat ut i ett medfinansieringsavtal mellan de sex parterna: Bjuv, Svalöv, Kävlinge, Lomma, Region Skåne och Trafikverket.  För Svalövs kommuns del innebär det att man kommer att medfinansiera två stationer - en i Kågeröd och en i Svalövs tätort.

Dagens huvudgästa var Hans Nelson från Helsingborgs Bryggeri. Hans är en idéspruta som för många är känd dels genom sitt företag Addemotion och dels som framgångsrik ordförande i Marknadsföreningen i Helsingborg.

Dagens huvudgäst var Hans Nelson

Dagens huvudgäst, Hans Nelson, berättade om sin resa med Helsingborg Bryggeri.

Vad många dock inte vet är Hans är en av kreatörerna bakom Helsingborgs Bryggeri och det var resan från idé till genomförande av Helsingborgs Bryggeri som han delade med sig av. En resa som inte alltid varit lätt men där han, när det varit svårt, lutat sig mot sitt eget motto: ”Det finns inga problem – bara lösningar”.

Företagsfrukosten hölls den 12 februari. De kommande frukostarna under 2014 är planerade till: 9/4, 4/6, 20/8, 15/10 och 10/12.


test 1

Publicerad: 2014-03-03

Sidansvarig: Gisela Christensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun