Svalövs kommun

Brandsäkerhet

Här har vi samlat all den information vi tror du behöver i egenskap av representant för en organisation eller ett företag. Även du som aktivt arbetar med projektering och konstruktion av byggnader och anläggningar hittar den information du behöver här. Under fliken ”Tillsyn & skydd mot brand” hittar du information och regler för respektive företags- eller organisationstyp.

Vårt mål är att du ska hitta den information du behöver för att:

  • Förhindra att brand uppstår.
  • Minska konsekvenserna av brand.
  • Agera rätt vid brand.
  • Förhindra eller minska konsekvenserna av andra olyckor än brand.
  • Veta när du behöver söka tillstånd och hur processen för tillsyn och tillstånd ser ut.
Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Intressanta länkar

Kontakt

Räddningschef

Eva Lövbom
0418-47 07 20
E-post

Tillsynsförättare

0418-47 07 16
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun