Svalövs kommun

Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Som verksamhetsutövare får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen. Det ställs samma krav på den tillståndslösa hanteringen som på den med tillstånd förutom kravet på en föreståndare. För yrkesmässig hantering av explosiv vara, till exempel fyrverkerier och ammunition måste du alltid ha tillstånd.

Brandfarliga varor

I föreskrifterna MSBFS 2013:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om du behöver tillstånd eller inte för din hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. Mängderna som anges är den maximala mängd som får hanteras utan tillstånd om behov finns. Du får aldrig hantera större mängd än vad ditt behov är.

Skolor ska ha tillstånd för all hantering av brandfarlig vara.

Tillstånd

Tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv vara söker du hos räddningstjänsten i Svalövs kommun.

Föreskrivande myndighet

Den myndighet som föreskriver regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., MSB

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva var

Sedan den 1 september 2010 är det kommunerna som ansvarar för tillstånd och tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Detta enligt lagen SFS 2010:1011 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du mer brandfarlig eller explosiv vara än de mängder som anges i föreskrifterna kan räddningstjänsten välja att genomföra en tillsyn hos dig.

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänst
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun