Svalövs kommun

Brandskyddsansvarig

Olyckor är ofta följden av människors handlingar. Därför är det viktigt att det någonstans i händelsekedjan finns någon som i förväg kan uppfatta risker, vet vad som bör göras och informerar andra. Då kan olyckan förhindras.

Den brandskyddsansvarige är företagets och personalens trygghet

Brandskydd är inte bara tekniska lösningar. Det är en kombination av klok organisation, kunniga medarbetare och tekniska lösningar som är den stora skillnaden mellan en olycka och ingen olycka alls. Skulle olyckan ändå ske kan dessutom rätt organisation och planering vara skillnaden mellan en fortsatt fungerande verksamhet och att försvinna från marknaden.

Varför ska det finnas en brandskyddsansvarig?

För att inte drabbas av onödiga kostnader vid en olycka måste företaget ha god beredskap för att förebygga och hantera skador. Det krävs bred kunskap och en medvetenhet om hur riskexponeringen ser ut. På varje företag ska det därför finnas en person som svarar för det totala brandskyddsarbetet.

Lagen om skydd mot olyckor bygger på ett resultattänkande (funktionskrav) och inte som förr ett regeltänkande. Det innebär att företaget har möjlighet att utforma sitt brandskydd utifrån egna förutsättningar där företaget aktivt styr och genomför brandskyddsarbetet. I gengäld ställer det större krav på att företaget kan visa upp hur man når det önskade resultat som krävs enligt lagstiftningen.

Uppgiften att hantera brandskyddet kräver därför att en särskild person är utsedd inom företaget. Denna ska vara funktionsansvarig och ta ett helhetsansvar för det systematiska brandskyddsarbetet.

Goda exempel visar att brandskyddsarbetet fungerar bäst i organisationer där beslutsvägarna är korta. Där den som svarar för brandskyddet har tillräcklig kompetens och befogenheter. Den kunskap som den här personen behöver kan vi erbjuda genom olika brandskyddsutbildningar.

Vad gör den som är brandskyddsansvarig?

Den brandskyddsansvarige svarar för att det aktiva systemet fungerar. Det vill säga att det styrs, att man arbetet med systemet sker kontinuerligt och att personalen är delaktig. Det betyder att man analyserar risker, organiserar planerar och följer upp företagets brandskyddsarbete. Man ansvarar också för att informera och utbilda personalen så att de är väl insatta i hur brandskyddet är uppbyggt och tänkt att fungera.

Den brandskyddsansvarige ställer sig frågor av typen:

  • Vilka risker finns det?
  • Vad är viktigt att prioritera?
  • Vad måste förebyggas bort?
  • Vad måste hanteras vid skada?
  • Hur väl förberett är företaget?
  • Vilken typ av försäkringsskydd ska företaget ha?
Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun