Svalövs kommun

Byggsektorn

Det brandskyddsarbete som berör byggsektorn handlar dels om att den färdiga byggnaden ska motsvara de krav och regler som gäller för den verksamhet som ska äga rum där. Men det omfattar också brandskyddet på byggarbetsplatsen under själva byggtiden.

De aktuella frågeställningarna kring brandskydd för byggsektorn gäller med andra ord byggprocessens samtliga skeden, från projektering via byggfasen fram till förvaltningsskedet. Det viktigaste regelverket som styr brandskyddet vid byggnation är Boverkets byggregler. Det yttersta ansvaret för brandskyddsfrågorna ligger hos byggherren – det vill säga beställaren. Men själva brandskyddsarbetet delegeras ofta till byggentreprenören. Det innebär att både byggherre och entreprenör bör ha grundläggande kunskaper om brandskydd.

Genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information som är relevant för byggsektorn. De hjälper dig till exempel att klargöra ansvarsfrågan och att hitta rätt i floran av brandskyddsregler.

Källa: Brandskyddsföreningen

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun