Svalövs kommun

Fastighetsägare

När målet är att ha lokaler och lägenheter uthyrda kommer kanske brandskyddsarbetet i andra hand. Men om du istället prioriterar brandskyddsarbetet i din fastighet kan både du och dina hyresgäster sova gott om natten.

26 gånger om dagen rycker räddningstjänsten ut till en byggnad i Sverige. Anledningen är ofta tekniskt fel, glömd spis eller anlagd brand. Om fler arbetar aktivt med brandskyddsfrågorna kan antalet bränder bli färre och brandskadorna minska.

Vem gäller det?

Det övergripande ansvaret för brandskyddet ligger hos dig som äger eller är vd för verksamheten. Men delar av det praktiska brandskyddsarbetet kan fördelas till andra personer i organisationen. Alla medarbetare ska ha kunskap om ert brandskydd. Då kan de både förhindra bränder och göra rätt om det börjar brinna.

Vad säger lagen?

Du har ansvaret. Det är utgångspunkten i all lagstiftning som har med brandskydd att göra. Det finns lagar och regler både för hur fastigheter ska utformas och hur verksamheten ska bedrivas för att klara kraven på brandsäkerhet. Grunden är lagen om skydd mot olyckor och Boverkets byggregler.

Ansvarsfördelning

Det är viktigt att vara tydlig med vem som ansvarar för vad. Det gäller både inom den egna organisationen och gentemot hyresgästen. För att förtydliga ansvarsfördelningen kan ni upprätta en gränsdragningslista. Gränsdragningslistan preciserar vad som ingår i hyran. Den kan också utgå från att lös egendom är hyresgästens ansvar, medan fast egendom är fastighetsägarens ansvar. Listan ska innehålla uppgifter om tekniska kontroller och installationer, men även beskriva uppgifter om organisatoriska åtaganden.

Att bygga upp ett bra brandskydd

Ett bra brandskydd består av både tekniska och organisatoriska lösningar. Med enkla åtgärder kan du bygga en bra grund. Sedan finns många möjligheter att utveckla och fördjupa dig.

Det är ganska lätt att ta ansvar när man vet vad man ska göra. För att komma igång kan du använda den här checklistan. Med den som utgångspunkt kan du steg för steg inventera era risker, göra en byggnads- och verksamhetsbeskrivning, skapa en brandskyddsorganisation, göra en utbildningsplan, beskriva brandskyddet, göra instruktioner för drift och underhåll, skapa ett kontrollsystem och sköta dokumentationen och uppföljningen. Det kallas för att skapa ett systematiskt brandskyddsarbete.

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om dels det systematiska brandskyddsarbetet, dels fungera som verktyg när det gäller att sprida ansvaret och kunskapen om brandskyddet bland boende, medarbetare eller andra personer som vistas i fastigheten.

Källa: Brandskyddsföreningen

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun