Svalövs kommun

Handel

Årligen inträffar över 200 bränder i svenska butiker, varuhus och gallerior. Undersökningar visar att kvaliteten i brandskyddet varierar kraftigt mellan olika försäljningsställen.

Det finns en rad brandriskfaktorer som är mer eller mindre typiska för handeln. Hanteringen av lättantändligt emballage, förekomsten av aerosol i vissa produkter och det faktum att butiken är en offentlig lokal som kan vara svår att kontrollera mot anlagd brand är några av dessa. Samtidigt är spektrumet av tänkbara skador i händelse av brand brett, dels finns risken för personskador på såväl kunder som medarbetare, dels det ekonomiska hotet i form av förstörda varulager och avbrott i affärsverksamheten. Sammantaget gör det brandskyddet till en viktig fråga i butikens totala säkerhetsarbete.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla arbetsplatser bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Ytterst ansvarig för brandskyddet är vd:n och/eller ägaren av butiksverksamheten

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finner du information som kan hjälpa dig att bygga upp ett starkt brandskydd, men också fungera som verktyg för att öka brandskyddskunskaperna hos dina medarbetare. Glöm inte att butikspersonalen är en viktig resurs i ditt säkerhetsarbete – utbilda dem!

Källa: Brandskyddsföreningen

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun