Svalövs kommun

Hotell

Till hotell räknas verksamheter som omfattar minst nio gäster eller minst fem gästrum.

En brand på ett hotell medför särskilt stor risk då människorna som bor där befinner sig i en främmande miljö. Det övergripande ansvaret för brandskydd ligger hos dig som äger eller är chef för verksamheten.

Alla som arbetar på hotellet ska ha kunskap om ert brandskydd.  Det finns en rad lagar som reglerar vad som gäller för dig som driver restaurang eller hotell, i första hand LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt lagen om hotell och pensionatrörelse.

Tips för dig som driver hotell:

  • Ha tydliga rutiner för att följa de krav som lagen anger.
  • Upprätta en brandskyddspolicy.
  • Se till att alla anställda utbildas i brandskyddspolicyn.
  • Upprätta en skriftlig förteckning (karta) över var brandskyddsutrustning finns, sam till att samtliga medarbetare känner till var utrustningen finns.

Genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om brandskydd på hotell.

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun