Svalövs kommun

Lantbruk

Som lantbrukare eller hästägare är du ansvarig för att verksamheten har ett bra brandskydd. Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har anvisningar och riktlinjer för hur du bygger upp ett systematiskt brandskydd.

Cirka 10 procent av samhällets brandskador sker inom lantbruk och hästverksamhet. Kombinationen av brandfarlig utrustning, lättantändligt material, byggnader med många djur och ofta långt avstånd till räddningstjänsten, gör att brandskyddet är en viktig del i verksamheten.

Det systematiska brandskyddsarbetet är till för att identifiera brandrisker och planera för rätt åtgärder om olyckan skulle vara framme, samt att ta fram en insatsplan för räddningstjänsten.

Genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information som kan hjälpa dig med ditt brandskydd, och även fungera som verktyg i arbetet med att sprida ansvaret och kunskapen om brandskyddet till dina medarbetare.

Det finns även film- och informationsmaterial riktat till räddningstjänsten om brandskydd för lantbruk och hästverksamhet samt djurlivräddning.

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun