Svalövs kommun

Restaurang

Restauranger och liknande verksamheter som har tillstånd att servera alkohol och där det finns plats för fler än 50 personer i samma lokal har särskilda krav när det gäller brandskyddet.

De är även skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse till räddningstjänsten. Blankett för detta hittar du under Tillstånd & blanketter.

Ansvaret för brandskyddet ligger både på fastighetsägaren och på den som bedriver verksamheten. Ägaren ansvarar för byggnadens brandskydd och den som driver restaurangen ansvarar för att verksamheten bedrivs på säkert sätt.

Exempelvis krävs särskilt tillstånd från räddningstjänsten för användning av gasol om det ska användas stadigvarande för matlagning eller uppvärmning.

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun