Svalövs kommun

Skola

Från brandskyddsperspektiv har skolvärlden några särdrag som är värda att fokusera lite extra på. Mer än hälften av alla bränder i skolor är till exempel anlagda, vilket är en dubbelt så hög andel som i samhället totalt sett.

Det har visat sig att förekomsten av anlagda bränder har stark koppling till den aktuella skolans problemprofil i övrigt. Skolan omfattar också verksamheter där brandrisken är högre än normalt, till exempel kemi-, slöjd- och hemkunskapsundervisning. Inom förskolan finns en speciell brandskyddsproblematik med hänsyn till den låga åldern hos barnen.

Rektorn är ytterst ansvarig för skolans brandskyddsarbete, men som i alla typer av organisationer är det viktigt att delegera och sprida både ansvar och kunskaper till andra personer i verksamheten. Det bör till exempel finnas en brandskyddsansvarig bland personalen, och samtliga lärare bör utbildas i hur en utrymning ska gå till och hur släckutrustningen hanteras. Eleverna ska känna till vilka utrymningsvägar som finns och med jämna mellanrum delta i utrymningsövningar.

Genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information som är relevant för brandskydd i skolor. De kan dels hjälpa dig att bygga upp ett systematiskt brandskydd, dels fungera som verktyg i arbetet med att sprida ansvaret och kunskapen om brandskyddet i din organisation.

Källa: Brandskyddsföreningen

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

För frågor kontakta:
Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun