Svalövs kommun

Utbildningar för företag

Det är viktigt att vi alla förebygger så att inte människor eller egendom skadas vid brand eller olycka.

Räddningstjänsten i Svalöv har kunskap och erfarenhet vad gäller att förebygga brand, släcka brand och första hjälpen. Denna kunskap och erfarenhet delar man gärna med sig av.

Därför tillhandahåller räddningstjänsten i Svalövs kommun utbildningar för privatpersoner, företag och föreningar.

Har du - oavsett om du representerar dig själv, ett företag eller en förening - behov av en utbildning i brandsäkerhet?

Ta en titt på vad räddningstjänsten i Svalöv kan hjälpa dig med och kontakta därefter utbildningsansvarige, du hittar numret i den gula rutan till höger.

Utbildningar som erbjuds är:


Brandutbildning
Vår grundläggande brandutbildning tar upp risker, hur man förebygger att det börjar brinna, hur man släcker en brand och en hel del annat nyttigt.

HLR - Hjärt-lungräddning
Varje år får ungefär 10000 personer hjärtstopp i Sverige. Med rätt kunskap och rätt agerande kan du rädda livet på någon. Om du går räddningstjänstens kurs i HLR, Hjärt-lungräddning lär du dig rädda liv.

SBA Systematiskt brandskyddsarbete
Varje verksamhet och byggnad har sina egna förutsättningar för att en utrymning vid brand ska fungera så bra som möjligt. Det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, är grundläggande i en verksamhet. Räddningstjänsten ger en kurs i ämnet.

Hett svetsarbete.

Hett svetsarbete.

Heta arbeten
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med, beställer eller agerar som tillståndsansvarig för så kallade brandfarliga heta arbeten. Heta arbeten är till exempel svetsning, användning av vinkelslip, lödning, torkning och skärning.

Utbildningen bedrivs av Brandskyddsföreningen Skåne i samarbete med räddningstjänsterna i Skåne.

Varje kurstillfälle är klockan 8-15 och hålls på brandstationen, Onsjövägen 2, Svalöv.

Kostnad per deltagare är 2950 kronor exkl. moms (3688 kronor inkl. moms).

Anmälan

Du anmäler dig till ett kurstillfälle genom att välja något av alternativen i listan nedan.

Tänk på att innan du går vidare med anmälan är det viktigt att du har tillgång till följande uppgifter:

  • Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX) på deltagarna
  • Mobilnummer/E-post till deltagarna

Välkommen!

Publicerad: 2018-10-04

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Ytterligare information om utbildning

Jonny Örn
0418-47 51 76
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun