Svalövs kommun

Torghandel

För torghandel i Svalövs kommun gäller följande avgifter:

Upplåtelse

Yta

Pris

1. Tillfälliga försäljningsplatser

< 20 m2

120 kr/dag

för blommor, frukt, grönsaker, livsmedel, kläder, julgranar

> 20 m2

219 kr/dag

2. Cirkus, tivoli


1 200 kr/dag

3. Utställningar


800 kr /dag

4. Affischpelare, affischtavlor


2 500 kr/år

 

Om avgift vid ett och samma tillfälle erläggs för sex månader eller längre tid, reduceras avgiften med 20 procent.

I samband med inbetalning ska F-skattesedel uppvisas, varefter kommunförvaltningen utfärdar tillståndsbevis. Detta bevis ska kunna uppvisas vid stickprovskontroll.

Avgiftsbeloppen indexregleras varje år.

För mer information hänvisas till dokumenten ordningsföreskrifter och torgtaxa.

Publicerad: 2019-03-29

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Mats Dahlberg 0418-47 51 91
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun