Nyheter


 • Planerat VA-arbete i Svalöv
  I samband med ett VA-arbete torsdagen den 5 oktober måste NSVA stänga av vattnet för ett antal fastigheter i Svalöv.

 • Öppet hus på Svalöfs gymnasium
  Lördagen den 7 oktober mellan klockan 10 och 14 är det öppet hus på Svalöfs gymnasium. Alla intresserade är välkomna när skolans elever och personal visar djurstallar, körbanor, verkstäder och andra undervisningslokaler. Det blir även en liten höstmarknad, 25-årsjubileum med musikunderhållning och prova-på-aktiviteter för hela familjen.

 • Uppdatering av information om afrikansk svinpest
  Afrikansk svinpest, ASF, är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, men inte smittar människor och andra djurslag. Utbrott får stora konsekvenser för grisnäringen, jakt och skogsbruk. Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftat 20 fall av afrikansk svinpest på vildsvin. Alla positiva fall finns fortfarande inom det så kallade kärnområdet, i Fagersta och Norbergs kommuner. Det är fortsatt viktigt att rapportera in självdöda vildsvin.

 • Nytt Leaderprojekt SMARTa tätorter beviljat
  I somras skickade Svalövs kommun in en ansökan till Leader för att genomföra en förstudie vid namn SMARTa tätorter. Förstudien syftar till att föra samman näringsidkare och föreningsliv i respektive tätort genom en digital plattform. I förra veckan godkändes förstudien, som ett första steg i projektets långsiktiga mål, och arbetet är redan nu i full gång.

 • Från vänster: Olha, Iryna och Marta njuter av varsin kopp kaffe på Fridhems folkhögskola Tillbakablick kring Svalövs mottagande av ukrainska flyktingar
  För lite mindre än två år sedan så tog Svalövs kommun emot 200 ukrainska flyktingar varav en stor andel är fortsatt bosatta i kommunen. Svalövs kommun har tillsammans med de ukrainska medarbetarna Olha, Iryna och Marta producerat en kort film där de berättar om sin ankomst till Sverige, mottagandet och sin vistelse i Svalövs kommun.

 • Svalövs kommun satsar på trygghetsundersökning i näringlivet
  Svalövs kommun beslutade på kommunstyrelsens möte i maj, att genomföra en trygghetsundersökning i näringslivet.

 • Foto Angelica Olsson Köcher, stödpedagog inom LSS, daglig verksamhet. ”När våra brukare lyckas känns det bra när man går hem för dagen”
  I dag får vi bekanta oss med stödpedagog Angelica Olsson Köcher och en inblick i hennes arbete på daglig verksamhet inom LSS.

 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 25 september 2023, kl. 18.30.

 • Medborgardialog om Billeberga idrottsplats
  Svalövs kommun bjuder in kommunens medborgare till dialog om framtida placering av idrottsplats i Billeberga.

 • Fortsatt ökning för Svalövs kommun i årets ranking av det lokala företagsklimatet
  Svenskt Näringsliv presenterade under onsdagen sin ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner.