Artikeln publicerades 1 februari 2022

Hjälp till att revidera cykelplanen!

Bild 1: Kennerth Kullman/Mostphotos

Kommunen är mitt uppe i arbetet med att revidera gällande cykelplan från 2014. I arbetet behöver vi din hjälp att identifiera platser och sträckor som påverkar dig som cyklist.

Oavsett om du bara cyklar någon gång då och då eller långa sträckor varje dag vill vi ta del av dina synpunkter. Kartenkäten ger möjlighet att peka ut platser/sträckor som du upplever är bra eller dåliga. Dina synpunkter är anonyma och kommer användas som underlag i arbetet med cykelplanen.

Här hittar du enkäten: https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=ef8e8ffcd4b04b34bc54f8924b720a11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelplanen utgår från den inventering som gjordes 2012 samt regionala och kommunala styrdokument. Den nya översiktsplanen och den kommande trafikstrategin är de kommunala dokument som långsiktigt sätter ramarna för cykelplanen. Den färdiga cykelplanen kommer innehålla åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna.

Vi vill ha in dina synpunkter senast den 13 februari 2022.

Vid frågor, eller om du föredrar att skicka in dina synpunkter på mer traditionellt vis, går det bra att maila till plan@svalov.se eller skicka post till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv. Ange i ditt mail/brev vilka platser i vilken tätort som du vill peka ut samt varför du vill peka ut den platsen.