Artikeln publicerades 4 februari 2022

Samtalsgrupp för anhöriga

Som anhörig till någon som är äldre, är långvarigt sjuk eller som har ett funktionshinder har man många gånger behov av att prata med andra som befinner sig i en liknande situation.

I början av februari 2022 startar en ny samtalsgrupp i studiecirkelformat under ledning av kommunens demenssjuksköterska och anhörigsamordnare. Du som är anhörig till en förälder som bor hemma är varmt välkommen att delta!

I samtalsgruppen pratar vi bland annat om anhörigrollen och om hur vi får vardagen att fungera. Vi samtalar om ämnen som rör dig som anhörig utifrån den situation som du befinner dig i. Alla anhöriga har olika behov och förutsättningar, men även mycket gemensamt. I samtalsgruppen har du möjlighet att uttrycka dina tankar, lätta på trycket, dela glädje och sorg med andra.

Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Varje möte har ett nytt tema. Samtalsgruppen är en sluten grupp som träffas tillsammans med samtalsledare en
gång i veckan under totalt sex veckor. I gruppen har vi tystnadsplikt. För att samtalsgruppen ska bli givande och alla ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt till max åtta personer. Det kostar inget att vara med i samtalsgruppen.

Dagar: 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3
Tid: Kl. 10.00-12.00
Plats: Solgården, Felestadsv. 1, Svalöv
Anmälan: senast den 14/2

Hämta inbjudan i pdf-format. Pdf, 321.7 kB.