Artikeln publicerades 24 februari 2022

Information om Röstångabadet

Svalövs kommun är i full gång med planeringen för att åter kunna öppna Röstångabadet inför säsongen 2022.

Inför planeringen av arbetet har en omfattande utredning gjorts för att säkerställa behovet av åtgärder.

Utöver detta har även en besiktning av anläggningen gjorts den 14 februari 2022, för att säkerställa detaljer i de kommande arbetena.

Svalövs kommun kommer att påbörja arbetet med upprustningen av badanläggningen i början av våren. Ambitionen är att kunna öppna badet till säsongen 2022 under förutsättning att inga oväntade hinder uppstår.