Artikeln publicerades 1 augusti 2022

Distribution av valsedlar vid allmänna val 2022

Partierna som ställer upp i valet har ansvar för att distribuera valsedlar till röstmottagningsställen. Detta med undantag av de valsedlar som valnämnden ansvarar för att tillhandahålla i 8 kap. 2 § vallagen (2005:837). 

Valnämnden ser därför till att det alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för partier som:

  • har fått minst 1 procent av det totala antalet röster i riksdagsvalen 2014 eller 2018. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till riksdag, kommun och region.
  • redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att få partivalsedlar utdelade i valet till det eller de politiska organ där de redan är representerade.

Valnämnden i Svalövs kommun har beslutat att erbjuda ytterligare distribution av valsedlar till partier som anmält deltagande i valet 2022.

Det innebär:

  • att partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar kan lämna in namnvalsedlar till valnämnden för distribution till respektive röstmottagningsställe.
  • att partier som inte har rätt till utläggning kan lämna in parti- och namnvalsedlar till valnämnden för distribution till respektive röstmottagningsställe.

Valsedlar ska lämnas till valkansliet genom Kommunhusets reception, Herrevadsgatan 10 i Svalöv, senast den 15 augusti 2022.

Valnämnden ansvarar inte för att informera partier om behov av påfyllning av valsedlar på röstmottagningsställena.

Partier kan också välja att själva distribuera sina valsedlar till respektive röstmottagningsställe.

Utläggning av valsedlar i valsedelställen

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att enbart röstmottagarna i vallokalen får placera ut dem i valsedelställen. Röstmottagarna kommer fylla på med valsedlar så länge ett lager finns.