Artikeln publicerades 22 augusti 2022

Sista chansen att föreslå ett nytt namn till Kågeröds vattenrike

Konceptuell skiss av vattenvårdsområdet i Kågeröd

Boende och verksamma i Svalövs kommun inbjuds till att föreslå ett nytt namn på det vattenvårdsområde som hittills gått under arbetsnamnet Kågeröds vattenrike.

Under hösten 2021 och våren 2022 har länsstyrelsen Skåne i samarbete med Svalövs kommun och markägaren Leif Persson genomfört en större vattenvårdsåtgärd utmed Vegeås dalgång i de norra delarna av Kågeröd. Området ligger nordost om reningsverket och har en yta på 14 hektar.

Under hösten kommer gångstigar, en grill- och informationsplats samt en fågelskådarplats att anläggas för att såväl Kågerödsbor som besökare ska kunna njuta av naturen på plats.

Området har under arbetsprocessen benämnts Kågeröds vattenrike men då ordet vattenrike är varumärkesskyddat behövs ett nytt namn.

Vi vill nu ha in era bästa namnförslag för området!

Skicka era namnförslag till plan@svalov.se senast den 31 augusti.

Läs mer om vattenvårdsområdet kring Vegeå.