Artikeln publicerades 3 oktober 2022

Framsteg för Finsamprojekt

På bilden syns Helena Matanovic, uppdragsledare för Finsamprojektet, tillsammans med två deltagare på Billeberga idrottsplats.

På bilden syns Helena Matanovic, uppdragsledare för Finsamprojektet, tillsammans med två deltagare på Billeberga idrottsplats.

Sedan mars månad 2022 har Arbetsmarknadsenheten haft ansvaret för ett nytt uppdrag, som har visat sig ge mycket goda effekter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Uppdraget heter "Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv" och finansieras av Finsam. Målgruppen är är personer som kommer via social sektors olika verksamheter, ofta med komplex problematik eller funktionsnedsättning och som står långt från arbetsmarknaden.

Tanken är att hjälpa deltagarna förflytta sig mot arbetsmarknaden genom olika åtgärder, främst genom sysselsättningsplatser i föreningar. Arbetsuppgifterna har exempelvis varit grönyteskötsel, kritning av linjer, underhåll, städning och målning. Varje placerad deltagare får ett individuellt anpassat stöd, där Helena Matanovic, uppdragsledare för Finsamprojektet, har en viktig roll. Hon hjälper till att anpassa arbetsuppgifter, introducera och följa upp.

- Det är viktigt att deltagarna kommer in i dagliga rutiner, kommer ut från hemmet, träffar folk och ser vad de faktiskt kan klara av. Sysselsättningsinsatsen ger deltagarna möjlighet till att skapa tilltro till sin egen förmåga både vad det gäller hälsa och kompetenser i relation till arbete, säger Helena.

Parallellt med sysselsättningsinsatsen arbetar man utifrån BIP, som är en dansk studie där man kommit fram till vilka faktorer som är avgörande för att personer ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Fokus är på samverkan mellan olika parter och samtidiga insatser eftersom det har visat sig ge stora effekter.

Totalt har sju personer deltagit under uppdragets gång och flera deltagare har tagit stora steg och närmat sig arbetsmarknaden. En deltagare har fått fast jobb, en annan praktikplats och en tredje har fortsatt sina studier. Nu i dagarna går ytterligare en person ut i arbetsträning.

På bilden syns en deltagare av annorlunda slag, nämligen gräsklipparroboten på Billeberga idrottsplats.

På bilden syns en deltagare av annorlunda slag, nämligen gräsklipparroboten på Billeberga idrottsplats.