Artikeln publicerades 24 maj 2023

Svalöv kliver upp på Svenskt Näringslivs ranking för andra året i rad

Idag släpptes Svenskt Näringslivs årliga ranking och för andra året i rad tar Svalöv kommun ett kliv upp. I år ökade kommunen dessutom på 8 av 15 punkter.

Totalt hamnade kommunen på ett genomsnittligt värde om 3,25 jämfört med förra året då resultatet blev 3,21. Främst har kommunen förbättrat sig inom områdena tillgång till relevant kompetens, upphandling och dialog med kommunens beslutfattare. Otrygghet och brottslighet är dock fortfarande en viktig fråga som kommunens företag gärna ser en förbättring kring.

-          Dialogen med kommunens beslutsfattare och tillgång till relevant kompetens hade den största ökningen från föregående år. Det är såklart oerhört roligt och bra för oss som bor och verkar i kommunen. Samtidigt är det viktigt att vi tar till oss av de områden där vi ser behov av förbättring och förändring, säger Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande.

Det sker en stadig ökning av kontakt mellan kommunens företag och kommunen. Totalt har 56% haft kontakt med kommunen i olika företagsärenden under året. En anledning till att fler företag anger att de haft kontakt med kommunen under året beror troligtvis på kommunens satsning på att själva nå ut till företagen i kommunen.

-          Det är positivt att se att de insatser vi gjort under året för att möta företag, bygga upp arenor för samverkan och nya affärer genom bland annat våra företagsbesök och företagsfrukostar gett resultat, fortsätter Teddy Nilsson.

En återkommande viktig fråga för företagare i Svalövs kommun är att de delvis upplever en otrygghet till följd av brottslighet i kommunen. 25% av de tillfrågade företagarna upplever att deras verksamhet påverkats negativt till följd av otrygghet och brottslighet.

-          Vi tar den här frågan på största allvar och vi har exempelvis förnyat överenskommelsen om samverkan med bland annat polisen för att skapa förutsättningar för ett tryggare samhälle med minskad brottslighet. I den nya överenskommelsen så jobbar vi bland annat med kartläggning och behovsstyrda insatser som på sikt även kommer att skapa ett tryggare företagsklimat, säger Teddy Nilsson.

Vill du veta mer om Svenskt Näringslivs ranking kan du gå in på Svenskt Näringslivs hemsida eller klicka på länken. Svalöv kommuns placering på Svenskt Näringslivs ranking Länk till annan webbplats..