Artikeln publicerades 25 maj 2023

Reflektionsmöte med Solgårdens nattgrupp

Foto på reflektionshandelare Jennie Karlström och kollegorna i Solgårdens nattgrupp.Förstora bilden

Jennie Karlström är till vardags undersköterska på enheten Marsavenyn. Hon är också, i och med Silviahemscertifieringen, en av totalt tolv utbildad reflektionshandledare på Solgårdens äldreboende.

Som ett led i att äldreboendet Solgården Silviahemscertifierades i våras genomför boendets olika enheter regelbundna reflektionsmöten. Just i dag är det nattgruppen som träffas och det är undersköterska Jennie Karlström som är gruppens reflektionshandledare.

En gång i månaden träffas de olika reflektionsgrupperna och då är det boendets brukare som står i fokus.

— Vi pratar om situationer man råkat ut för och sådant man uppmärksammat och som man vill lyfta. På mötena utgår vi alltid ifrån Silviahemsfilosofins grundpelare, som är: kommunikation, teamarbete samt anhörigstöd och symtomkontroll, säger Jennie.

Varför är mötena viktiga?

— Gruppmötena är bra för det är kanske flera som råkat ut för liknande saker och då står man inte där ensam. Gruppen är också bra för vi bygger ett förtroende för varandra att våga berätta. Att våga prata om hur man känner sig och hur brukarna känner sig.

Bra forum för åtgärder och förbättringar

Jennie berättar att reflektionsmötena också är ett bra forum för diskussioner som kan leda till åtgärder och förbättringar i verksamheten. Ett exempel som hon beskriver är att man testat att åka på utflykt med brukar som man tidigare inte gjort detta med för att se hur det fungerar.

— Det kan också vara att man testar andra saker som till exempel att för brukaren spela känd musik så att de känner ett lugn och en trygghet i vardagen. Det är mycket dagsformen hos brukaren som avgör vad som är bäst och här gäller det för oss att ha en bra fingertoppskänsla för vad som fungera, säger Jennie.

Vad är den samlande bilden av kontinuerliga reflektionsmöten?

— Jag har intervjuat medarbetarna om vad det tycker och de flesta tycker att de är bra. Man får tips och reaktioner från sina kollegor som: ”Aha, du tänker så”. Det är ett bra tillfälle för överföring och utbyte av kunskap i verksamheten. Det jag kan se skillnad på hos mig själv och hos medarbetarna är att det i början var väldigt spänt men nu när vi kommit in i det och vet vad det handlar om känner jag att det är mer avslappnat, avslutar Jennie med att säga.

Text och foto: Daniel Henriksson