Artikeln publicerades 31 maj 2023

Bygglovsenheten arbetar lösningsfokuserat

På bilden syns några av medarbetarna på bygglovsenheten. Från vänster i bild Marcus Gunnarsson, bygglovshandläggare, Bedrija Halilovic, bygglovshandläggare och inspektör samt Linda Dubec, administratör.

Med fokus på att bygga starka relationer och erbjuda personlig service strävar bygglovsenheten i Svalöv efter att förenkla och skapa en positiv upplevelse för både individer och företag.

I SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) undersökning om kommuners företagsklimat, som nyligen presenterades, placerar sig bygglov i Svalöv allra bäst i Skåne och på elfte plats jämfört med hela landet. Frågan är då hur man lyckats nå detta goda resultat?

Ett kundfokuserat arbetssätt

I en intervju berättar Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, och Bedrija Halilovic, bygglovshandläggare och inspektör, båda företrädare för bygglovsenheten i Svalövs kommun, om sina insikter gällande resultatet, sitt kundcentrerade arbetssätt, sina ansträngningar för att öka effektiviteten och hur de hanterar transparensen i verksamheten.

- Vi har regelbunden kontakt med våra kunder och när vi väl upprättat en relation ger vi dem direkta telefonnummer och e-postadresser för att säkerställa enkel och smidig kommunikation. Det är även samma handläggare som fortsätter ha kontakten med en kund, både i nuvarande projekt och framtida. Genom att underlätta direkt kommunikation med den tilldelade handläggaren upprätthåller vi kontinuitet och främjar förtroende, framhåller både Bedrija och Mats.

Bedrija uttrycker sin önskan att verkligen förstå företagens behov, ställa frågor och att göra det lilla extra och Mats lyfter fram vikten av att ge värdefulla råd och vägledning.

- På bygglovsenheten strävar vi efter att hjälpa våra kunder genom att erbjuda insikter och rekommendationer om hur de på bästa sätt kan optimera sina ansträngningar. Vi beskriver processen, klargör risker och möjligheter och förklarar komplexiteten som är involverad, vilket säkerställer laglig efterlevnad och rättvisa, säger Mats.

Involvera kunderna i bygglovsprocessen

Det är viktigt att redan från början involvera kunderna i processen och förklara hur det går till.

- Vi bör alltid hålla kunden informerad och undvika att slösa bort dyrbar tid. Att hitta en balans mellan att förklara komplexitet och ge snabb och effektiv assistans är avgörande, säger Bedrija.

- Transparens och grundliga förklaringar är A och O. Vi strävar efter att visa vår expertis samtidigt som vi behåller en mänsklig kontakt, tillägger Mats.

Myndighetsrådgivning kan ibland ge skenet av att vara grått och fyrkantigt, något som bygglovsenheten själva har noterat och försökt åtgärda.

- Vi har övergått från det traditionella byråkratiska arbetssättet till att bli mer färgstarka och fungera som rådgivande konsulter. Vi kombinerar ett affärstänk med en förståelse för rättssäkerhet. Det säkerställer professionalism samtidigt som vi förstår företagens perspektiv, säger Mats.

Fokus på möjligheter i stället för problem

Bygglovsenhetens arbetssätt är lösningsfokuserat snarare än problemfokuserat.

Både Mats och Bedrija betonar värdet av sin praktiska erfarenhet. Efter att ha arbetat i byggbranschen förstår de verkligheten och utmaningarna som företag står inför. Detta perspektiv gör det möjligt för dem att förstå hinder och möjligheter på plats.

Bedrija betonar deras engagemang för att förstå och respektera behoven hos sina kunder.
- Jag strävar alltid efter att ge samma nivå av service och omsorg som jag förväntar mig när jag är i kundens position, säger Bedrija

Mats nämner betydelsen av utbildningar och att etablera effektiva rutiner inom sin avdelning. De uppmuntrar nya medarbetare att fortsätta på den inslagna vägen att kombinera professionalism med att erbjuda god tillgänglighet och service.

- Vi ser att det vi gör ger bra resultat, så vi arbetar mycket med att bibehålla det, avslutar Mats.